(P) Apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată – Măsura 6.1/6A Înființarea de activități neagricole

 

Apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată

Măsura6.1/6A Înființarea de activități neagricole

 

Data lansării apelului de selecție: 08.10.2020

Măsura lansată prin apelul de selecție: M6.1/6A Înființarea de activități neagricole

 • Tipurile de beneficiari eligibili:

In conformitate cu fisa măsurii 6.1/6A, beneficiari direcți/solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole (autorizați cu statut minim de PFA/II/IF) care își propun activități non-agricole pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masuri 6.1/6A „Înființarea de activități neagricole„ în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv –SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă –SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni–SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată[1]– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1[2] înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sediul social, punctul/punctele de lucru ale solicitanților trebuie sa fie situate in teritoriul GAL TH-TP, investitia trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL.

 • Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție: 30.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Cuantumul sprijinului este de 30.000 Euro/proiect pentru proiectele care vizează activități de servicii, respectiv de 30.000 Euro/proiect pentru proiectele care includ activități de producție.

Intensitatea sprijinului este de  100% din cuantumul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul se va acorda în 2 tranșe:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea  contractului de finanțare;
 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, respectiv, 30.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele:

12.11.2020, ora 12.00,  la sediul operațional al Asociației Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Clădirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-16:00, cu excepția ultimei zi, respective 12.11.2020 când ora limită de depunere a proiectelor este 12:00.

Datele de contact ale Asociației Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Sediul operațional: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Clădire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150

Tel. mobil: 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com