Orasul Deva

Deva este un municipiu situat în partea central-vestică a României, reşedinţă a judeţului Hunedoara. Este situat pe stânga văii râului Mureş, în Depresiunea Simeria-Deva, la poalele de nord-est ale Munţilor Poiana Ruscăi.

Istorie

Prima atestare documentară a cetăţii şi deci a Devei datează din 1269, cu numele Castrum Deva, dar arealul localităţii a fost locuit încă din epoca de bronz. Cetatea a fost construită în secolul al XIII-lea în timpul invaziilor mongole.

Oraşul propriu-zis s-a dezvoltat în jurul cetăţii Deva şi a avut o importanţă deosebită, încă de timpuriu. În 1307 era reşedinţă voievodală, apoi a fost centru de district, stăpânit de Iancu de Hunedoara. Mai târziu, între secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea cetatea a fost amplificată, devenind una dintre cele mai puternice cetăţi din Transilvania. Cetatea a avut un rol de apărare în timpul incursiunilor otomane din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, iar după anul 1607 s-a aflat în proprietatea principilor Transilvaniei. În 1686 a fost ocupată de austrieci, iar în 1784 a fost asediată fără succes de ţăranii răsculaţi şi de minerii din Munţii Apuseni, în timpul răscoalei conduse de Horea, Cloşca şi Crişan. În 1848 cetatea a fost sediul trupelor imperiale care au intervenit împotriva revoluţiei maghiare, iar în luna august a anului 1849 a fost distrusă ca urmare a exploziei depozitului de muniţii.

Obiective turistice

  • Cetatea Deva
  • Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, în Castelul Magna Curia
  • Castelul Magna Curia, construit în secolul XVI în stil mixt, renascentist şi baroc.