Apel de selecție 01/2021 – Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

 • Data lansării apelului de selecție: 29.01.2021
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Masura 6.3/6B Dezvoltarea satelor
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcţi ai măsurii 6.3/6B: Comunele definite conform legislației în vigoare.

 • Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 800,00 euro
 • Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.
 • Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 25.000 euro/proiect.
 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 03.2021, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/
 • Intervalul orar de depunere a proiectelor: de luni pana vineri intre orele 09:00-16:00, iar in ultima zi pana la ora 12:00.
 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a unei versiuni pe suport tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

 

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN),

Tel: 0354 411 150; 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

 

Presedinte/Reprezentant legal

Carmen MICU